بایگانی دسته بندی ها موسسه

راهنمای یادگیری زبان انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان معتقدند که خواندن دستور زبان هیچ کمکی به آنها در زبان گفتار نکرده و صرفا وقت آنها را میگیرد و ممکن است در زبان انگلیسی چیزی به عنوان کلاس های مکالمه محور در هر سطح زبانی وجود داشته باشد ولی عملا در زبان انگلیسیبدون دانش شما نمیتوانید صحیح صحبت کنید بفهمید […]