سوال های  متداول 

هزینۀ تحصیل در کشورهای اروپایی چقدر است؟

معمولا بین ۱۰ تا آیا دانشگاه ها بورسیه می دهند؟هزار یورو است.

معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ هزار یورو است.

 
آیا می توان بعد از تحصیل در کشور مورد نظر ماند؟

بله. فقط باید برای مجوز کار اقدام کنید تا بتوانید در این کشور بمانید.

 
مهمترین مدارک برای اعزام دانشجو به خارج از کشور چه چیزهایی است؟

معدل بالا، ارسال ریز نمرات، sop، معرفی نامه و داشتن مدرک زبان