جعفر باقری
مدیر عامل / موسس

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

رئیس سابق اداره دانشجویی، بورس ها و مدارس خارج از کشور وزارت امورخارجه

عضویت 20 ساله در کارگروهای مخنلف وزارت علوم از جمله کارگروه های اعزام و جذب دانشجو

برای ارائه مشاوره جهت اعزام و جذب دانشجو ، مشاور مجرب و مطمئن

آشنایی کامل به مسائل و قوانین دانشجویان ایرانی در خارج از کشور( دانشجویان تسهیلاتی، مشمولین غایب و .....) و همچنین دانشجویان خارجی در ایران .

دارای قرارداد با موسسات کشورهای هدف برای اعزام دانشجو با بهترین خدمات ( اخذ پذیرش، ثبت نام، ایاب و ذهاب فرودگاهی در کشورهای مقصد و .....)