– تاریخچه مختصر از دانشگاه آزاد اسلامی

دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ آیت ا… هاشمی رفسنجانی (ره) در خطبه نماز جمعه تهران برای اولین بار از طرحی به نام دانشگاه آزاد اسلامی سخن گفت . در حقیقت سخنان ایشان ، نتایج رایزنی هایی بود که او و دکتر عبدا… جاسبی برای راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده بودند .

اولین آزمون ورودی دانشگاه در اسفند ۶۱ با شرکت ۳۲ هزار داوطلب درشاهرود، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد و یزد برگزار شد و حدود ۳ هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری پذیرفته شدند.

 
Image

– تاسیس : 14 دی ماه ۱۳۶۴

– شعار: آرمان ایرانی، برای جهانی شدن

– چشم انداز: برترین دانشگاه جامع بین دانشگاه های کشور با اعتبار جهانی و قطب علمی- پژوهشی، توسعه دهنده سرمایه های انسانی کارآفرین مورد نیاز جامعه، سردمدار جنبش نرم افزاری و تولید علم، محیط آموزشی برتر و انتخاب اول دانشجویان.

– بیانیه ماموریت: توسعه علمی سرمایه های انسانی جامعه، گسترش کمی و کیفی آموزش، فراهم کردن بستر مناسب برای تحقیقات ، تولید و كاربردی نمودن علم، تلاش در جهت رشد و ارتقاء شایستگی های دانشجویان و هیات علمی، توسعه مرزهای دانش و تبدیل آنها به ایده های عملی، کمک به توسعه فرهنگ جامعه.