کارشناسان موسسه راهیان دانش نیکو علاوه بر تسلط کامل بر قوانین اعزام و جذب دانشجو و اخذ پذیرش از خدمات مترجمان مسلط به زبان‌های خارجی بهره می‌گیردکه این موضوع باعث ارتباط سریع و راحت با دانشگاه ها شده و در تسریع روند پرونده ها تاثیر بسزایی دارد. در صورتی که سطح زبان فرد برای اخذ پذیرش کافی نباشد برای او کلاس آموزشی گذاشته و یا به یک آکادمی معتبر خارجی معرفی می‌گردد.